Varför bör jag alltid använd originaldelar?

Detta gör att din dammsugare alltid kommer att arbeta med bästa prestanda och du undviker härigenom förtida motorskador och garantirelaterade problem.

För att erhålla bästa dammsugningsresultat rekommenderar vi att du regelbundet byter dammpåse samt samtliga filter. Din dammpåse ska bytas när du märker en minskning av sugeffekten och/eller när du ser att den är full. I genomsnitt och beroende på användning bör du byta den varannan månad, eller oftare vid behov. Alla filter bör bytas/tvättas med var fjärde dammpåse eller när de synbarligen är smutsiga.