Hur sköter jag bäst min dammsugare?

  • Dammsug inte upp vatten om din dammsugare inte är utrustad för det. Fukt kan skada påsen, motorn och de elektroniska delar som ingår i allt fler dammsugarmodeller. 
  • Dammsug inte upp varm aska, cigaretter, tändstickor eller några lättantändliga produkter. 
  • Undvik att suga upp stora mängder fint damm (cement, slipdamm, mjöl) som snabbt kan täppa igen påsen.
  • Använd aldrig din dammsugare utan dammsugarpåse. Detta kan skada dammsugaren. 
  • För att öka dammsugarens effektivitet och livslängd, och för att undvika bakterietillväxt i påsen, rekommenderar vi att du byter dammsugarpåsen regelbundet. För att bibehålla optimal filtreringsnivå hos din dammsugare bör du även byta motor- och utblåsfiltren efter var fjärde påse. Tvättbara filter ska tvättas regelbundet och torkas innan de sätts tillbaka i dammsugaren. 
  • För bästa möjliga underhåll av din dammsugare bör du alltid ersätta dammsugarpåse, filter och tillbehör med produkter av samma märke. 
  • Kontrollera att utblåset inte är igentäppt så att motorn kan svalna. Kontrollera munstycket och ta bort allt damm före användning.